Willemsen Accountancy

Over WA

Ruim 30 jaar ben ik in de accountancy sector werkzaam. Daarnaast ben ik de afgelopen 15 jaar als penningmeester werkzaam geweest op een
basisschool en lid geweest van de werkgroep “uitwerking groeimodel van de Federatie Noord- en Oost Zeeland”.
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de door de overheid opgelegde Lumpsum financiering van het basisonderwijs. Hiermee mijn kennis /ervaring als professional op dit gebied eigen gemaakt.

Vanaf 1994 heb ik geadviseerd  (o.a. Huursubsidie, Stafafdelingen) /gecontroleerd ( o.a. Lucht en Geluidsubsidieregeling) en projecten ( o.a. ten behoeve van de de interne Accountantsdienst van D.G.V.H en RGD) aangestuurd bij het Ministerie van VROM.

Eveneens vanaf 1994 adviseer en verricht ik werkzaanheden als zelfstandig accountant-administratieconsulent voor het MKB

Om mijn kwaliteit te waarborgen is  Willemsen Accountancy aangesloten bij de beroepsorganisatie NBA. Door een verplichte permanente educatie wordt deze kwaliteit up to date gehouden.
Naar site NBA

Samenwerking:
Willemsen Accountancy is een professionele dienstverlener die vanuit een goed kwalitatief niveau diensten aanbiedt aan klanten. Om dit niveau te kunnen handhaven en tevens te kunnen blijven voldoen aan de voortdurend veranderende regelgeving is vanaf 2006 aansluiting gezocht bij Visser & Visser  Accountants – Belastingadviseurs.

Op deze manier kan Willemsen Accountancy klanten het persoonlijke contact van een klein- en de continuïteit/kwaliteit van een groot kantoor aanbieden.