Willemsen Accountancy

Scholen


Op ons kunt u rekenen……


Bij onze dienstverlening aan scholen, zoals:

  • Advisering en ondersteuning bestuurstaak, waaronder vastleggen/update bestuursconcept en het strategisch bestuursbeleidskader met doorvertaling naar het managementstatuut, de bestuurlijke jaaragenda, het schoolplan en het jaarplan. Het opzetten/update van de managementrapportage gekoppeld aan het beleidskader en de jaarplannen. Beschrijven/update administratieve organisatie.

 

  • Advisering en ondersteuning directeur, waar onder opstellen (meer)-jaarlijkse begroting/budgetten, liquiditeitsoverzichten versus realisatie analyses van de verschillen en verantwoording naar bestuur door periodieke rapportages. Dit om de directeur en penningmeester te ontlasten en geen kwaliteit/inzicht in te leveren.